Fotogalerie 2021 - MČ Praha 19

Nástavba a rekonstrukce zdravotního střediska
Kbely
ve výstavbě - 2021Jelikož se blíží termín dokončení rekonstrukce zdravotního střediska, které budeme moci po jeho zprovoznění a spuštění všech služeb, nazývat kbelskou poliklinikou, je nyní soustředěna naše pozornost uvnitř budovy. Z venku to sice tak nevypadá, ale kromě příček je položena dlažba v prvním a druhém patře, v ordinacích se pokládá lino a montují se zařizovací předměty do sociálního zázemí. Červen bude zlomovým datem pro zhotovitele na předání ordinací. V červenci by si pak měli lékaři prostory přebírat.  
Ivana šestáková

5. 5. 20226. 4. 2022

23. 2. 2022

20.1.2022

12. 10. 2021

13. 7. 2021


14. 6. 2021

12. 5. 2021 - Kontrolní den28. 4. 2021 - Kontrolní den
Již naplno probíhá přístavba a rekonstrukce našeho zdravotního střediska, a to formou nástavby o jedno patro a rekonstrukcí vnitřních prostor, rozvodů a sociálního zázemí. Dojde také změnu vnější fasády a podoby střechy, tak abychom neměli jen takovou běžnou „kostku“.
Ivana šestáková

14. 4. 2021

7. 4. 2021 - Kontrolní den

17. 3. 2021 - Kontrolní den


10. 3. 2021 - Kontrolní den

2. 3. 2021

25. 2. 2021

21. 2. 2021

19. 2. 2021

18. 2. 2021

17. 2. 2021 - Kontrolní den
16. 2. 2021

20. 1. 2021 - Kontrolní den


15. 1. 2021
13. 1. 2021 - Kontrolní den


17. 12. 2020 - Předání stavby

PŘESTĚHOVÁNÍ LÉKAŘŮ
ORL ambulance (ušní - nosní - krční) Iatros s.r.o. 
- přestěhováno do Sportovní haly Kbely

Gynekologicko-porodnická ordinace Gynbra s.r.o. 
- přestěhováno do do Sportovní haly Kbely

Rehabilitace R a F spol s.r.o. 
- přestěhováno do do Sportovní haly Kbely

Privátní stomatologická ordinace Katorga s.r.o. 
- přestěhováno do Líbeznice, Na Chrupavce 422, zdravotní středisko, 1. patro
Tel. pro objednání 266 712 497

Praktický lékař pro dospělé MUDR. Křehnáč 
- přestěhováno do do Sportovní haly Kbely

Praktický lékař pro děti a dorost Mediclinic s.r.o. 
- přestěhováno do do Sportovní haly Kbely


Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Zdeněk Janeček
286 857 157
email: drjanekpraktik@seznam.cz

Mladoboleslavská 20
(přístup z ulice Krnská)Název stavby:
„Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v ul. Železnobrodská 764/25“

Povolení stavby:
Rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 19 ze dne 17.12.2020, č.j. P19 7720/2020-OV/Š

Místo stavby:
Pozemek parc.č. 869/1, 869/3, kat. území Kbely

Jméno stavebníka:
Městská část Praha 19, IČ 002 31 304

Dodavatel stavby:
ACG – Real s.r.o., IČ 270 94 359

Odpovědná osoba:
Roman Skuhra – stavbyvedoucí, tel.: 606 741 221

Termín dokončení stavby:
Září 2021

Historie
1960
1966

1970
© 2022 Michal Marel - ÚMČ Praha 19