Fotogalerie 2021 - MČ Praha 19

Kostel sv. Alžběty Durynské
Kbely
2004


Kbely neměly až do roku 2004 svůj kostel. V roce 1932 byla prodána v dražbě stodola v nynější Železnobrodské ulici čp. 32 a v ní zřídila „Družina sv. Kláry“ kapli, která byla dne 28. října 1932 vysvěcena velmistrem řádu Křížovníků Dr. Josefem Vlasákem.
Teprve po vyhlášení Kbel samostatnou farností 27. ledna 1997 se mohla v sousedství kaple zahájit stavba nového kostela. Ideový projekt a výzdoba kostela je záležitostí architekta a sochaře pana Bernarda ď Ambrose. Realizační projekt připravil Ing. Jan Korenčík. Kostel má podobu bochníku chleba, z něhož byla odkrojena část, což symbolizuje dobročinnost sv. Alžběty Durynské, které je kostel zasvěcen. Kostel spadá pod Římskokatolickou farnost a dne 13. června 2004 jej vysvětil kardinál Miloslav Vlk. Po dostavbě kostela se původní kaple zbourala.


© 2022 Michal Marel - ÚMČ Praha 19