Fotogalerie 2021 - MČ Praha 19

Kontakty


Fotogalerie

adresa:
mob.:
e-mail:

Michal Marel
Albrechtická 825, 1. patro
734 789 978

Zpravodaj Městské části Praha 19 - KBELÁK
Technické zajištění:

adresa:
mob.:
e-mail:


Michal Marel
ÚMČ Praha 19, Albrechtická 825, 1. patro
734 789 978

Podmínky inzerce: www.kbelak.cz/index.html
On-line objednávka inzerce: www.kbelak.cz/documents/objednavka.html


Redakční rada: P. Žďárský, Ing. V. Olmr, I. Šestáková, L. Biskup,  JUDr. J. Nykles, R. Petráň

Reklamní plotová pole, informační tabule
Technické zajištění:

adresa:
mob.:
e-mail:


Michal Marel
ÚMČ Praha 19, Albrechtická 825, 1. patro
734 789 978


Kontakt pro umístění reklamy:

adresa:
tel:
e-mail:


Krupičková Eva
ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 2. patro budovy
284 08 08 28© 2022 Michal Marel - ÚMČ Praha 19