Fotogalerie 2019 - MČ Praha 19

Tradiční vánoční koncert pro kbelské seniory
LD Kbely


Již několik let se stává tradicí že Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Kbely společně s Úřadem Městské části Praha 19 se snaží zpříjemnit adventní období a čas příprav na Vánoce všem kbelským seniorům a tělesně postiženým. Již po šesté jsme připravili vánoční koncert. Letošní rok se dne 9. 12. 2019 sešli v Lidovém domě zájemci z řad seniorů a tělesně postižených na koncert kvalitního hudebního tělesa vystupujícího pod názvem Staropražští pardálové. Tři hudebníci jsou bývalí členové skupiny Šlapeto. Působí ještě v jiných hudebních tělesech. Jejich repertoár je rozsáhlý. V první části koncertu jsme si mohli společně zazpívat známé staropražské písničky. Bonbónkem na dortu bylo provedení symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava v cyklu symfonických básní Má vlast. Bylo to neobvyklé, ale moc pěkné. Někdy prostě vážná hudba i při takovéto příležitosti dokáže náležitě zaujmout. Druhá část koncertu byla laděná na vánoční notu.  Společně jsme si zazpívali známé koledy i tradiční Purpuru od Jiřího Suchého. Poslední píseň byla z repertoáru skupiny Šlapeto. Musím říci, že jsme prožili příjemné odpoledne a neslyšela jsem žádné negativní ohlasy. Všem, se kterými jsem mluvila se akce velice líbila. Trochu mě mrzelo, že část sedadel v sále zůstala neobsazená.  Pro nás, jako organizátory, z této akce plyne jenom jedno. Laťka se posunula opět výše a je třeba přemýšlet co příští Vánoce. Závěrem mi dovolte popřát za Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Kbely všem lidem dobré vůle samé krásné dny, pohodu a splnění všech tajných přání a v neposlední řadě pevné zdraví.
Anna Zborníková, STP MO Kbely
Foto Petr Váňa© 2020 Michal Marel - ÚMČ Praha 19