Fotogalerie 2019 - MČ Praha 19

DEN ZEMĚ
Ekocentrem Prales - Kbely


V úterý 23. dubna 2019 proběhl v ekocentru Prales, nacházející se v naší městské části, další ročník úspěšné akce Den Země. Na pořádání akce se podílí MČ Praha 19, Lesy hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, Pražské vodovody a kanalizace, firma AVE a.s., EKO-KOM a.s. a další organizace. Letošní akce měla téma: voda – pokladnice Země. Akce se kromě dospělých zúčastnily stovky dětí z mateřských a základních škol nejen ze Kbel, ale i ze sousedních městských částí. Kromě stálé expozice areálu Prales se návštěvníci mohli seznámit s problematikou ochrany životního prostředí, odpadů, zdravého životního stylu apod. Pro návštěvníky byla připravena řada soutěží, vzdělávacích aktivit nebo prezentace projektů naší městské části.
Fotografie Michala Marela
© 2020 Michal Marel - ÚMČ Praha 19