Fotogalerie 2019 - MČ Praha 19

Mikuláš v MŠ Letců
MŠ Letců


Do MŠ Letců dnes přišel Mikuláš se dvěma čertíky a andělem. Návštěva to byla velmi milá a postupně zavítala do všech tříd. Občas zazlobí každý, to je přece běžné, ale dětské hříchy jsou tak malé, že si každý zasloužil sladkou odměnu a pochvalu. Mikuláš byl opravdu štědrý, a proto mu každá třída zazpívala hezkou písničku. Děkujeme zaměstnancům ÚMČ, kteří se zhostili rolí Mikuláše a celé jeho družiny a těšíme se na spolupráci i v příštím roce.
Za MŠ Letců, J. Ptáčník
Foto Michal Marel
© 2020 Michal Marel - ÚMČ Praha 19