Fotogalerie 2019 - MČ Praha 19

DĚTSKÝ DEN tentokráte s tématem: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Centrální park Kbely


Na oslavu mezinárodního svátku všech dětí jsme pro tento rok vybrali další z atraktivních témat – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! Pro všechny děti bylo připraveno mnoho soutěžních disciplín a tvořivých dílen. Park zaplnili skřítkové-tesaři Leontýnky Brtníkové z Brtníku a u nich se plnily roztodivné úkoly. V amfiteátru probíhal od 13h zábavný program s divadélkem, tanečky, soutěžemi, muzikou a zajímavým povídáním. Akcí prolínala parádní vystoupení dětí z různých místních kroužků od stepu, švihadel a tance počínaje až po muzikantské dovednosti. I z nedalekého jezdeckého klubu Fidorka nám přijeli zpestřit akci.
Coby třešničkou na dortu byla tentokráte kapela kbeláka a známého moderátora Tomáše Drahoňovského – FUNK CORPORATIONS, která zakončila celý program oslavy Dne dětí.
Děkujeme všem pomocníkům nejen z řad zaměstnanců a přátel kbelské radnice, kteří se tento den společně zasloužili o vykouzlení úsměvu na dětských tvářičkách.
Děkujeme Divadlu Prima den+amatérskému kbelskému divadlu, KRC Cobydup, TAP Academy Prague, hud. kroužku Čmelda, Ekocentru Prales – Lesům Hl.m.Prahy, f. Savencia, spolku Kbely – náš domov, odd. pozemního hokeje Sokol Kbely, JK Fidorka, TŠ Hit, ČR Regina Praha i spol. Extra Publishing.
Doufáme, že se dětem a rodičům připravená zábava líbila a budeme se na všechny těšit opět příště.
Uvítáme, budete-li mít chuť nám kdykoli při příštích akcích pomoci například při disciplínách a nebo svými podněty vylepšit jakkoli naše tradiční akce.
Šárka Egrtová


© 2020 Michal Marel - ÚMČ Praha 19