Fotogalerie 2021 - MČ Praha 19


Pasování na čtenáře
Sportovní hala Kbely


„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“   Jan Amos Komenský
 Coby symbolické zakončení školního roku – přestože netradičního – je pro prvňáčky a tento rok i pro druháčky PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO (za dodržení všech aktuálních protiepidemických opatření). Tento slavnostní akt konaný v budově sportovní haly byl rozložen do dvou termínů, prvními rytíři a rytířkami se staly děti z II. tříd ZŠ Kbely k datu 26-27/5/2021, ostatní děti odpasovala paní královna a král z říše Abecedy až 9-10/6/2021. Všechny děti složily čtenářský slib, shlédly krátké zábavné scénky Divadla Prima den a na konec obdržely na památku diplom, knihu a další drobnosti. Přejeme všem hodně radosti ze čtení.

Fotografie ke stažení:

Fotografie Michala Marela© 2022 Michal Marel - ÚMČ Praha 19