Fotogalerie 2021 - MČ Praha 19

ČAKOVICKÁ SENIORÁDA
Čakovice


Kbelští senioři se zúčastnili i letošních „Seniorských her“ zorganizovaných Městskou částí Praha – Čakovice. Olympiáda se uskutečnila na čakovickém náměstí ve středu 11. září 2019 a zúčastnilo se jí  družstva seniorů z Čakovic, Kbel, Letňan a Vinoře, z nichž každé mělo 15 členů. Hostem Olympiády byl Domov pro postižené děti - Laguna z Psár, které se též v rámci mezigeneračních vztahů zúčastnili.
Počasí nám přálo a tak se i dobře závodilo. Bylo určeno celkem v 8 disciplín (– nordic walking, ruské kuželky, vědomostní soutěž, hod kroužků na cíl, střelba ze vzduchovky, mölkky, tandemové lyže a sirkové puzzle). Do organizace a spolupráce se seniory se zapojily šikovné děti ZŠ J. Berana, byl připraven poutavý kulturní program se známými umělci a pro všechny účastníky byly připraveny krásné sponzorské odměny.
Za Kbely soutěžili: Francová Ludmila, Houšková Jaroslava, Jelínková Marie, Kubíková Květoslava, Lachnit Julius, Mudrá Alena, Průchová Marie, Rost Stanislav, Řápková Marie, Sedloňová Alena, Svárovská Věra, Šafránková Milada, Zadražilová Svatava, Zborníková Anna a Želásko Petr.
Získali jsme jedno 1. místo za disciplínu – sirkové puzzle, tři 2. místa - za vědomostní soutěž, střelbu ze vzduchovky a tandemové lyže a tři 3. místa – mölkky, hod kroužků na cíl a nordic walking.
Děkujeme „Čakovickým“ za pozvání a děkujeme srdečně našim kbelským seniorům za vzornou reprezentaci – vyhráli totiž krásné 2. místo.
Těšíme se na příští „Sousedské seniorské klání 2020“ u nás ve Kbelích.
Šárka Egrtová
Public relations ÚMČ Praha 19
© 2021 Michal Marel - ÚMČ Praha 19