fotogalerie - mč praha19

Svěcení kapličky Kutnohorské

vedle kostela u sv. Alžběty ve Kbelích


V neděli 23.9.2018 dopoledne po ranní mši posvětil pan farář P. Filip Jan Rathouský OFM z kostela u sv. Alžběty ve Kbelích nově postavenou repliku kapličky Kutnohorské, která se nachází vedle kostela. Ve svém požehnání mimo jiné zmínil, že je dobré stavět a obnovovat místa, která nám připomínají všemohoucího, milosrdného a laskavého Boha, abychom nezapomněli komu, jako křesťané, patříme. Je hrdý na to, že se staví tyto kapličky jako poutní místa, kde lidé hledají smíření a pokoj. Přeje nám všem, aby i naše životy byly klidnější. Kaple ať prohlubují víru, naději a lásku.

Za komisi kroniky a historie

Ing. Ivana Zámyslická

Fotografie Michala Marela