fotogalerie - mč praha19

Den Země

v ekocentru Prales


V pátek 20. dubna 2018 proběhl v ekocentru Prales, nacházející se v naší městské části, další ročník úspěšné akce Den Země. Na pořádání akce se podílí MČ Praha 19, Lesy hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy a další organizace. Letošní akce měla téma: půda – pokladnice Země. Akce se kromě dospělých zúčastnily stovky dětí z mateřských a základních škol nejen ze Kbel, ale i ze sousedních městských částí. Kromě stálé expozice areálu Prales se návštěvníci mohli seznámit s problematikou ochrany životního prostředí, odpadů, zdravého životního stylu apod. Pro návštěvníky byla připravena řada soutěží, vzdělávacích aktivit nebo prezentace projektů naší městské části. Historie Dne Země sahá až do roku 1969 a každoročně připadá na 22. dubna. První Den Země byl slaven o rok později a dnes se slaví téměř ve všech státech světa. Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i u nás. Cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a samozřejmě související diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.

T. Marek, OŽPD

Fotografie Michala Marela