fotogalerie - mč praha19

Školení první pomoci

DS Mladoboleslavská


Fotografie Michala Marela


Druhou - velice zdařilou akcí Klubu seniorů Kbely - týkající se ochrany zdraví, se stala poslední předprázdninová schůzka 29. 6. 2016 v klubovně Domu seniorů v Mladoboleslavské ulici. Sešlo se celkem 60 členů.

Úřad MČ Praha 19 pro seniory zajistil přednášku o poskytování první pomoci.

Cílem kurzu bylo naučit přítomné seniory, jak se zachovat v těžkých životních situacích, se kterými se mohou v každodenním životě setkat.

S odbornými pracovníky z firmy Zdravotníci s. r. o. jsme si nejprve zopakovali, na která telefonní čísla se lidé mohou obracet (155 v případě akutních zdravotních problémů), dále nás seznámili s tel. číslem 800 155 155 – tzv. CALL CENTRUM pro Prahu, kde operátorka poradí nejlepší řešení vašeho zdravotního problému. Poté se věnovali cévním a srdečním problémům, jakož dalším civilizačním chorobám a prevenci.

Skupina diabetiků obdržela zdarma od zdravotníků glukometry na měření hladiny cukru v krvi. Byly zodpovězeny po odborné stránce veškeré dotazy přítomných seniorů. Příjemným překvapením v rámci kurzu bylo pro všechny přítomné i menší občerstvení.

Za všechny členy klubu děkujeme přednášejícím, ale též kbelské radnici za možnost takto užitečného školení – jelikož zdraví je pro nás pro všechny to nejdůležitější.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=e9n5o-UPzuE&feature=youtu.be


Zdenka Ježková, předsedkyně Klubu seniorů Kbely