fotogalerie - mč praha19

POSLEDNÍ LEČ

v LD Kbely

Myslivci ukončili loveckou sezónu

Taneční zábavu »Poslední leč« uspořádalo 1. února v kbelském Lidovém domě Myslivecké sdružení Obrok prof. Julia Komárka. Myslivci z Obroku tak slavnostně uzavřeli loňskou loveckou sezónu za přítomnosti dvou set dvaceti návštěvníků.

K výborné náladě jistě přispěla účinkující kapela P M Band z Havlíčkova Brodu. Slavnostní nástup myslivců doprovázelo tradiční troubení »Halali« na lesnici v podání mysliveckého hospodáře pana Radka Černého, který se ujal také moderování celého večera.  O výbornou obsluhu a zvěřinové speciality se zasloužila firma Keter, s. r. o., která byla spolupořadatelem této tradiční společenské akce.

Poděkování patří MČ Praha 19 - Kbely za podporu a rovněž panu starostovi Pavlu Žďárskému, který myslivecký ples slavnostně zahájil.

Myslivecké sdružení Obrok děkuje také všem sponzorům za jejich dary do bohaté tomboly.

České myslivosti zdar!